Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 227, poz. 1654), która zagwarantowała ojcom wychowującym dzieci nowy rodzaj urlopów – tzw. urlop ojcowski. W latach 2010-2011 wymiar tego urlopu będzie wynosił 1 tydzień, od 1 stycznia 2012 r. wymiar urlopu zwiększy się do 2 tygodni. Za czas przebywania na urlopie ojcowskim pracownik otrzyma specjalny zasiłek, który będzie przyznawany na tych samych zasadach co zasiłek macierzyński. Oznacza to, że tata przebywający na takim urlopie otrzyma 100% podstawy wymiaru zasiłku, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych. Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć na piśmie w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu; pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu. Ojciec będzie mógł skorzystać z nowego rodzaju urlopu do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Oznacza to, że o nowy urlop mogą również wnioskować ojcowie dzieci urodzonych w 2009 r., które jeszcze nie ukończyły 12 miesięcy życia.