Alkoholizm to choroba. Poważna. Jej następstwem najczęściej bywa popadnięcie w stan niedostatku.

Rodzi się pytanie czy np. rodzice mogą przestać utrzymywać swoje dziecko – alkoholika. Czy mogą uchylić się od obowiązku alimentacji?

Gdy dziecko jest małoletnie

    Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka

art. 144(1) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Z powyższego przepisu wynika, że rodzice nie mogą przestać utrzymywać dziecka, które ma problem alkoholowy do osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Dorosły – alkoholik

A gdy dziecko jest dorosłe?

 Tu kwestia alimentacji pozostaje otwarta.

 

Dawniej sądy przyjmowały, że żądanie alimentów przez alkoholika lub narkomana stanowi nadużycie prawa, ponieważ osoby te znalazły się w stanie choroby, a następnie w niedostatku z własnej winy.

Podejście do tego typu spraw zmieniło się wraz z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 31.01.1986 r. (IIICZP 76/85):

    Nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego rodziców niemożność samodzielnego utrzymywania się przez pełnoletnie dziecko wskutek całkowitej jego niezdolności do pracy, choćby była ona następstwem alkoholizmu lub narkomanii. Jednakże sąd, zasądzając świadczenia alimentacyjne na rzecz osoby uzależnionej, powinien podjąć stosowne działania zmierzające do zapobiegnięcia temu, aby świadczenia te nie mogły być zużyte przez tę osobę na zdobycie środków odurzających (...).

 Zatem alkoholizm lub narkomania  nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego rodziców.

Będą oni mogli się uchylić od tego obowiązku wyłącznie na podstawie art. 133 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jeżeli będzie się to dla nich wiązało z nadmiernym uszczerbkiem.