Od 19 kwietnia br. każdy przedsiębiorca może się starać o przyznanie adwokata lub radcy prawnego z urzędu do reprezentowania go przed sądem, pod warunkiem udowodnienia braku dostatecznych środków na zatrudnienie profesjonalnego pełnomocnika oraz faktu, że pełnomocnik jest w sprawie potrzebny. Nie ma znaczenia forma prawna prowadzonej działalności.

Aby starać się o pełnomocnika z urzędu, nie trzeba już składać wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych jak to było dotychczas. Obecnie wystarczy złożyć wniosek pisemnie lub do protokołu w sądzie, w którym toczy się lub będzie toczyła sprawa.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku sąd zwróci się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub do rady okręgowej izby radców prawnych z prośbą o wyznaczenie pełnomocnika.

Co ważne, przedsiębiorca we wniosku może wskazać konkretnego pełnomocnika, zaś wniosek ten będzie uwzględniony w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym radcą prawnym lub adwokatem.

W przypadku uzyskania pełnomocnika z urzędu koszty zastępstwa procesowego ponosi nie przedsiębiorca, a Skarb Państwa.

O tym, w jaki sposób starać się o pełnomocnika z urzędu w przypadku osób fizycznych pisaliśmy w artykule  ustanowienie pełnomocnika z urzędu.