Od 14 czerwca br. wierzycielom łatwiej jest wpisywać swoich dłużników na tzw. „czarne listy”. Umożliwia to nowelizacja ustawy o Biurach Informacji Gospodarczej, która rozszerzyła krąg podmiotów mogących wpisywać dłużników na listy prowadzone przez BIG- i ( biura informacji gospodarczej). Obecnie mogą to robić  również osoby fizyczne oraz firmy windykacyjne.

Aby wpisać swojego dłużnika na taką listę należy posiadać tzw. tytuł wykonawczy, czyli nakaz zapłaty lub wyrok sądu – zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Dług musi być przeterminowany minimum 60 dni, a o zamiarze wpisania na listę dłużnika należy powiadomić listem poleconym. Trzeba również podpisać stosowną umowę z BIG-iem, aby wpisać tam dane nierzetelnego dłużnika.

W naszym kraju działają trzy biura informacji gospodarczej. Są to:

Krajowy Rejestr Długów – www.krd.pl

InfoMonitor – www.infomonitor.pl

Europejski Rejestr Informacji Finansowej (ERIF) –  www.erif.pl

                Co należy zrobić, aby nie zostać wpisanym na listę dłużników?

Jeżeli masz jakieś zadłużenie – niezapłacone rachunki, raty kredytów czy nieoddaną pożyczę zawsze staraj się współdziałać ze swoim wierzycielem. Często warto jest zawrzeć ugodę, rozłożyć płatności na dogodne raty. Postępowania sądowe generują koszty, których można uniknąć.