Zgodnie z niedawnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. sprawy I FSK 1444/09) faktury wysyłane przez firmy do kontrahentów drogą elektroniczną są tak samo ważne jak te papierowe wysyłane np. pocztą czy kurierem.

Do chwili wydania tego orzeczenia przedsiębiorcy wysyłający w ten sposób faktury  mięli problemy z odliczaniem VAT na ich podstawie. Problem był… w podpisie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów faktury papierowe mogą być wystawiane bez podpisu, zaś e-faktury powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

W wyroku NSA  stwierdził, że faktura papierowa może zostać wysłana przez przedsiębiorcę w formie elektronicznej, a następnie wydrukowana przez klienta.

Jako e-faktury będę funkcjonowały dokumenty istniejące wyłącznie w formie elektronicznej.