Od niedawna  minimum 10 osób może wnieść przed sąd pozew zbiorowy. Pierwsze takie pozwy już zostały złożone, o czym szeroko pisano i mówiono w mediach.

Jakie koszty musi ponieść powód chcąc  wspólnie z innymi powodami wnieść pozew zbiorowy?

1. Zazwyczaj sądy pobierają wpisy w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu. Czyli jeżeli nasze żądanie wynosi 100 tys. złotych – musimy uiścić do sądu 5 tys.

W przypadku pozwów zbiorowych ustawodawca przewidział niższą opłatę sądową. W tym postępowaniu została ona wyznaczona na 2 % wartości przedmiotu sporu. Czyli w powyższym przypadku opłata wyniesie 2 tysiące złotych.

Tym samym  bardziej opłaca się wnieść pozew zbiorowy w kilka osób niż wnosić go indywidualnie.

2. Koszty zastępstwa prawnego  - W przypadku pozwu indywidualnego koszty są ustalane w umowie z pełnomocnikiem. W postępowaniu  grupowym została określona górna granica wynagrodzenia pełnomocnika reprezentującego grupę tj. maksymalnie 20 % kwoty zasądzonej na rzecz powoda.

--------------------

Postępowanie zbiorowe ma również swoje minusy. Przede wszystkim w postępowaniu tym powód nie może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych ( w postępowaniu indywidualnym każdy może złożyć taki wniosek).

Ponadto sąd może zobowiązać powoda do złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi strona przeciwna, czyli pozwany. Wysokość kaucji nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu sporu.