Kancelaria pomaga:

- poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (kierowcom i pasażerom, pieszym, rowerzystom),

- osobom, które w wyniku wypadku utraciły osobę najbliższą,

- osobom, którym zniszczono, skradziono auto,

- osobom, których mienie zostało zniszczone (kradzież mienia, zalanie, zniszczenie mieszkania),

- osobom, którym ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub zaniża należne odszkodowanie,

- rolnikom poszkodowanym podczas prac w polu, gdy ponieśli szkodę w plonach, gdy zniszczeniu uległy budynki gospodarcze,

- poszkodowanym z umów przewozu,

- osobom mającym zastrzeżenia do wypoczynku organizowanego przez biura podróży.

 

Przy pomocy Kancelarii możecie Państwo m.in. uzyskać:

 - w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy – zadośćuczynienie za ból i cierpienie oraz odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, rehabilitacji, koszty dojazdów do szpitala, koszty zakupu sprzętu medycznego, odszkodowanie za utracone zarobki, rentę z tytułu utraty powodzenia na przyszłość,

- w wyniku utraty osoby najbliższej – rentę z tytułu utraty żywiciela rodziny, odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji majątkowej rodziny,

- w przypadku zniszczenia, uszkodzenia auta – odszkodowanie, w tym za utratę wartości handlowej samochodu, za wynajem auta zastępczego oraz za utracone zyski, gdy w działalności gospodarczej korzystano z samochodu.