Obsługa osób fizycznych

 • Prawo Medyczne

  Pacjenci

 • Pomoc prawna w zakresie odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej
 • Zadośćuczynienie za krzywdę związaną z niewłaściwym leczeniem
 • Pomoc prawna w zakresie sprzeciwu pacjenta od opinii lub orzeczenia lekarza

Lekarze i pielęgniarki

 • Obsługa prawna indywidualnych praktyk lekarskich oraz pielęgniarskich (sprawy pracownicze, negocjacje z kontrahentami, dochodzenie roszczeń o zapłatę itp.)
 • Reprezentacja przed sądami lekarskimi
 • Ochrona przed roszczeniami pacjentów i innych podmiotów
 • Ochrona dóbr osobistych

 Odszkodowania

 • Z tytułu szkód osobowych
 • Z tytułu szkód rzeczowych i majątkowych
 • Z tytułu błędów medycznych

Zobacz więcej – Prawo Medyczne

Zobacz więcej – Lekarz i Prawo

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomoc prawna dla prowadzących własną działalność gospodarczą

 • Zasiłki chorobowy
 • Zasiłek macierzyński
 • Zastępstwo w sprawach odwoławczych od decyzji ZUS

Pomoc prawna dla pracowników

 • postępowania sądowe o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o mobbing
 • opiniowanie umów o pracę
 • doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę
 • sporządzanie pism procesowych i innych
 • porady prawne

Pomoc prawna dla pracodawców

 • umowy o pracę i o zakazie konkurencji
 • postępowania sądowe
 • regulacje wewnętrzne
 • czas pracy
 • układy zbiorowe pracy
 • relacje ze związkami zawodowymi
 • spory zbiorowe
 • opinie prawne

Opieka nad małymi dziećmi

 • Zakładanie żłobków i klubów dziecięcych
 • Zakładanie przedszkoli i punktów przedszkolnych
 • Obsługa prawna w/w placówek publicznych oraz niepublicznych
 • Oferty na konkurs na dziennego opiekuna
 • Umowa uaktywniająca

Zobacz więcej – Temida jest Kobietą

Prawo cywilne

 • sporządzanie umów i ich opiniowanie
 • zastępstwo procesowe w zakresie sporów sądowych
 • sporządzanie pism procesowych i innych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • porady prawne

Prawo spadkowe

 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadków
 • postępowanie działowe

Prawa rodzinne i opiekuńcze

    * prowadzenie spraw o rozwód i separację

    * prowadzenie spraw alimentacyjnych

    * prowadzenie spraw o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

    * prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dziećmi

    * prowadzenie spraw o przysposobienie

Spółki i przedsiębiorstwa państwowe

 • umowy spółek
 • regulacje wewnętrzne
 • kontrakty menadżerskie
 • relacje między organami spółki
 • opinie prawne
 • spory sądowe (w tym w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego – oskarżyciela posiłkowego lub subsydiarnego)
 • postępowanie egzekucyjne
 • windykacja należności
 • obsługa posiedzeń organów spółek
 • rejestracje spółek w KRS oraz rejestracje wszelkich zmian

 

Kancelaria pomaga również w uzyskaniu zwolnienia od kosztów sądowych oraz przyznaniu pełnomocnika z urzędu.